ORM

                                                                  Iinternet Info Webtrh s.r.o. - INTERNET INTELLIGENCE ONLINE

 

 

 

 

 

 

                                               IIW Online reputation management

Pomluvy na internetu

Vyhledávání informací na internetu

Při vyhledávání informací směřují první kroky hledajících na internet. Internet je hlavní informační platformou, rozcestníkem a poradcem, pokud se daná osoba nemůže rozhodnout, zda si koupí produkt u té či oné firmy. Na internetu naleznete vše. Bohužel, nejedna firma či jednotlivec využívá internet nejen jako nástroj k vyhledávání informací, ale také jako prostředek manipulace s jeho uživateli.

Internet jako prostředek manipulace

Uživatel na první pohled nepozná, zda jsou uvedené informace založeny na pravdě či na lži a pomluvách. Oproti novinám či rozhlasovým médiím má internet jednu značnou výhodu. V podstatě kdokoliv zde může vkládat cokoliv a daná informace se začne okamžitě šířit. Internet se tak pro podnikatele může stát jak velice přínosným, tak velice nebezpečným. Proto je třeba vědět, kdo a jak Vám může pomoci se bránit. Jedním ze silných prostředků obrany je právě služba ORM společnosti Internet Info Webtrh s.r.o., služba zajišťující ochranu dobrého jména na internetu.

Trestný čin pomluvy

Trestný čin pomluvy je definován v zákoně č. 40/2009 Sb. § 184 trestního zákoníku:
„Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

„Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“

Zesílení dobré pověsti na internetu

IIW Online Reputation Management nejen eliminuje negativní sdělení o Vás či Vaší společnosti, ale zároveň několikanásobně zesílí Vaši dobrou pověst na internetu!

Kontakt

Internet info webtrh s.r.o.

Internet Intelligence on-line
Online Reputation Management

Internet Info webtrh, s.r.o.

email: podpora@iiw.cz

web: www.iiw.cz

tel.: 775 440 120

 

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Kdo může chránit své dobré jméno? Občanský zákoník hovoří o ochraně dobrého jména právnické osoby i o ochraně dobrého jména fyzické osoby.

V případě, že někdo zneužije Vaši firemní značku, lze se účinně bránit díky ochranné známce, máte-li ji zaregistrovanou. Značka a ochranná známka nejsou totéž. Odborníci společnosti Internet Info Webtrh vám prozradí jaký je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou? Jak registrovat ochrannou známku?