ORM

                                                                  Iinternet Info Webtrh s.r.o. - INTERNET INTELLIGENCE ONLINE

 

 

 

 

 

 

                                               IIW Online reputation management

Ochrana dobrého jména fyzické osoby

Nárok na obranu proti zneužití jména

Ať už jste právnická, nebo fyzická osoba, v každém případě máte nárok na obranu proti zneužívání Vašeho jména.

Ochrana občanské cti a lidské důstojnosti

Zákon č. 40/1966 § 11 občanského zákoníku udává: “Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy”.
„Občanská čest může být napadena především tam, kde pomluva či jiný útok má za následek diskreditaci občana v očích veřejnosti, chtělo by se říci “pošpinění jeho čistého štítu”, ve vztahu k jeho postavení ve společnosti.“nárok na obranu proti zneužívání Vašeho jména

Zesílení dobré pověsti na internetu

IIW Online Reputation Management nejen eliminuje negativní sdělení o Vás či Vaší společnosti, ale zároveň několikanásobně zesílí Vaši dobrou pověst na internetu!

Kontakt

Internet info webtrh s.r.o.

Internet Intelligence on-line
Online Reputation Management

Internet Info webtrh, s.r.o.

email: podpora@iiw.cz

web: www.iiw.cz

tel.: 775 440 120

 

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Kdo může chránit své dobré jméno? Občanský zákoník hovoří o ochraně dobrého jména právnické osoby i o ochraně dobrého jména fyzické osoby.

V případě, že někdo zneužije Vaši firemní značku, lze se účinně bránit díky ochranné známce, máte-li ji zaregistrovanou. Značka a ochranná známka nejsou totéž. Odborníci společnosti Internet Info Webtrh vám prozradí jaký je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou? Jak registrovat ochrannou známku?