ORM

                                                                  Iinternet Info Webtrh s.r.o. - INTERNET INTELLIGENCE ONLINE

 

 

 

 

 

 

                                               IIW Online reputation management

Co je ochranná známka

Ochranná známka a její výhody

Ochranná známka chrání Vaše výrobky nebo služby před jejich zneužitím třetí osobou. Ochranná známka nedovoluje, aby třetí osoba užila název Vašeho výrobku nebo služby pro své vlastní. Ochranná známka je chráněným označením! Po posouzení musí být toto označení zapsáno do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. V případě, že by třetí osoba zneužila název Vašeho výrobku, máte možnost domáhat se práv bez prokazování, že se jedná o nekalou soutěž. Ochranná známka je zároveň pro spotřebitele synonymem kvality výrobku.

Zesílení dobré pověsti na internetu

IIW Online Reputation Management nejen eliminuje negativní sdělení o Vás či Vaší společnosti, ale zároveň několikanásobně zesílí Vaši dobrou pověst na internetu!

Kontakt

Internet info webtrh s.r.o.

Internet Intelligence on-line
Online Reputation Management

Internet Info webtrh, s.r.o.

email: podpora@iiw.cz

web: www.iiw.cz

tel.: 775 440 120

 

 

 

Dále by Vás mohlo zajímat

Kdo může chránit své dobré jméno? Občanský zákoník hovoří o ochraně dobrého jména právnické osoby i o ochraně dobrého jména fyzické osoby.

V případě, že někdo zneužije Vaši firemní značku, lze se účinně bránit díky ochranné známce, máte-li ji zaregistrovanou. Značka a ochranná známka nejsou totéž. Odborníci společnosti Internet Info Webtrh vám prozradí jaký je rozdíl mezi značkou a ochrannou známkou? Jak registrovat ochrannou známku?